صدور خدمات فنی و مهندسی حوزه آب وبرق
  • صادرکنندگان سربازان حماسه اقتصادی
  • افزایش صادرات غیرنفتی تنها راه توسعه کشور است
  • خودکفایی در تولیدات صنعتی تنها راه مبارزه با تحریم هاست
  • حفظ و توسعه صادرات خط مقدم اقتصاد مقاومتي است و اعمال راهبردهاي دقيق در خنثي سازي هدف دشمن به عنوان كاهش دسترسي ارزي ايران از اهميت ويژه برخوردار است
  • حفظ و توسعه صادرات يكي از مهمترين و شايد محور اقتصاد مقاومتي است كه بي توجهي به آن مي تواند تبعات جبران ناپذيري بهمراه داشته باشد
  • مانع تراشي كشورهاي بيگانه در دسترسي كشورمان به ذخاير ارزي از جمله برنامه هايي بوده كه اخيرا به شدت ازسوي اين كشورها صورت گرفته است
  • اقتصاد مسئله اصلی کشور است و اگر آن حل شود، دشمن در برابر انقلاب اسلامی ایران خلع سلاح می شود.(مقام معظم رهبری)
  • در شرايط فعلي تامين ارز نقد براي اقتصاد كشور يك ضرورت است. بايد اقدامات لازم از سوي دولت فراهم شود تا بخش خصوصي به راحتي بتواند ارز مورد نياز كشور را تامين كند
  • با توجه به اينكه تامين ارز نقد فقط از صادرات غير نفتي كه عمدتا از سوي بخش خصوصي نيز تامين مي شود، اگر دولت در اين ميان كوتاهي كند و اين راه را ببندد و جلوي آن را بگيرد مطمئنا راه تحريم را به سوي خود گشوده و به دست آوردن ارز نقد را براي خود سخت كرده است
  • بخش خصوصي تحريم نيست و در ارز آوري اولي تر است، بر همين اساس بايد اقداماتي صورت بگيرد تا ارز آوري توسط بخش خصوصي در اولويت اصلي كشور قرار گيرد

 پیش نمایش  پیش نمایش پیش نمایش  پیش نمایش   پیش نمایش  پیش نمایش  
پست الکترونیکی تماس با ما عضویت راهنمای تجارت با کشورها   گزارش تصویری فیلم معرفی خدمات

1396/01/27

شرکت هاي  ايراني در عرصه صنعت برق از توانمنديهاي بسياري برخوردار  مي باشند.  اين شرکت ها  قابليت بسياري درتوليد و ساخت تجهيزات و ارايه خدمات فني ومهندسي صنعت برق دارند.  شرکت هاي  ايراني همچنين شرکا ي خوب تجاري هستند و مايل به  سرمايه گذاري در صنعت برق هستند.